UŽ 20 ROKOV NA TRHU ! 

Slovakia Online s.r.o.
vznikla v roku 1995 a iniciovala založenie Slovenského Informačného a Analytického Centra (S.I.A.C.). Zmyslom tohto projektu bolo vytvorenie a vyhľadávanie v plnotextovej databáze informácií. Táto ojedinelá databáza umožňuje rýchly prístup k informáciám z denníkov, týždenníkov, regionálnych periodík, televízií a rádií.

Neskorším rozšírením tímu o odborníkov z informatiky a analytikov sa Slovakia Online stala kľúčovým nástrojom pre klientov z oblastí finančníctva, priemyslu, štátnych, ale aj mimovládnych organizácií.

  • Sledujeme mediálne dianie, monitorujeme, spracovávame a vyhodnocujeme mediálne výstupy z vyše 300 zdrojov.
  • Okrem slovenských zdrojov zabezpečujeme pre našich klientov monitoring médií aj z ďalších viac ako 40 krajín sveta.
  • Máme bohaté skúsenosti zo spolupráce so spoločnosťami z rôznych oblastí pôsobenia.
  • Disponujeme inteligentnou elektronickou databázou SIAC s kompletnými prepismi článkov z tlače a spravodajských či publicistických relácií, televízií a rozhlasových staníc.
  • Používame najmodernejšie technologické systémy pre prácu s informáciami, čím optimalizujeme využiteľnosť výsledkov pre našich klientov.

Kontakt

 

Slovakia Online s.r.o.
Riazanská 57
831 03 Bratislava
Slovak Republic

Tel.: +421 2 434 10 996
E-mail: info@slovakia-online.sk
web: www.slovakia-online.sk

Obchodné oddelenie:

GSM: 0905 962 334
GSM: 0911 157 050