Našimi klientmi sú:

 • banky
 • poisťovne
 • kapitálové spoločnosti
 • obchodné spoločnosti
 • výrobné podniky
 • PR agentúry
 • politické strany
 • štátna správa
 • neziskové organizácie
 • ambasády
 • developerské spoločnosti
 • advokátske kancelárie
 • kultúrne inštitúcie
 • televízne spoločnosti
 • stavebné a farmaceutické spoločnosti
 • cestovné kancelárie
 • logistické a IT spoločnosti

 

 

SLOVAKIA ONLINE je členom:

Medzinárodnej organizácie monitorovacích spoločností

FIBEP

[ Federation Internationale des Bureaux d’Extraits de Presse ]

Medzinárodnej organizácie analytických spoločnostíISO_SSLON

Kontakt

 

Slovakia Online s.r.o.
Riazanská 57
831 03 Bratislava
Slovak Republic

Tel.: +421 2 434 10 996
E-mail: info@slovakia-online.sk
web: www.slovakia-online.sk

Obchodné oddelenie:

GSM: 0905 962 334
GSM: 0911 157 050