Archív

Informácie inteligentne

Poskytneme Vám celé videá a zvukové nahrávky podcastov a youtube kanálov, kde sa hovorí o Vašom produkte alebo o Vašej značke, alebo o téme, ktorá Vás zaujíma. Zároveň Vám poskytneme aj automatické prepisy. Nemusíte počúvať celý hodinový podcast alebo pozerať celé video, ale len príslušnú pasáž. Z prepisov ju jednoducho identifikujete a prekliknete sa priamo na ňu.

KONKURENČNÁ VÝHODA

Monitoring podcastov a YouTube kanálov vám dá konkurenčnú výhodu a získate ďalšie cenné informácie pre váš biznis. Máme ten najrelevantnejší výber slovenských podcastov a YouTube kanálov. Týmto krokom máme kompletne pokryté mediálne prostredie. Pokiaľ by vám v zozname monitorovaných podcastov a YouTube kanálov niečo chýbalo, sme schopní rýchlo pridať akýkoľvek zdroj, ktorý je pre vás dôležitý. Monitoringom podcastov a YouTube kanálov rozširujeme naše mediálne pokrytie a vďaka pokročilej analýze sme vám schopní ponúknuť relevantné informácie z väčšieho počtu zdrojov. Tým šetríme váš čas a poskytujeme podklady pre kvalifikované rozhodnutia. Jeden mediálny výstup alebo príspevok môže znamenať veľkú príležitosť ale i hrozbu pre váš biznis.

RYCHLÉ A KVALITNÉ VÝSTUPY

Na adekvátnu a rýchlu reakciu o nich musíte vedieť. Výstupy si môžete spracovávať do grafov a iných vizuálnych zobrazení. Všetky informácie môžete triediť a spracovávať podľa najrôznejších kritérií. V našich analýzach dávame informácie zo všetkých zdrojov do súvislosti. Vďaka tomu vám dokážeme ponúknuť také dáta, na ktorých základe môžete rýchle urobiť dôležité rozhodnutia.

UMELÁ INTELIGENCIA ŠETRÍ VÁŠ ČAS

Získate nielen celé videá a zvukové nahrávky, ale aj automatické prepisy. Nemusíte počúvať celý hodinový podcast, ale len príslušnú pasáž, kde sa hovorí o vašom produkte alebo firme. Z prepisov ju jednoducho identifikujete a prekliknete sa priamo na ňu.

Poďme na to!