Dashboard

Informácie inteligentne

Dashboard je jednou z mnohých inteligentných funkcií našej aplikácie N1. Je to profesionálny nástroj, prostredníctvom ktorého môžete všetky Vaše dáta filgrovať podľa obdobia, typu médií, komunikovanej témy, krajiny alebo zdroja. Zároveň môžete dáta vizualizovať prostredníctvom veľkého množstva interaktívnych grafov. Na jednej strane máte bez zbytočného klikania na podstránky pohromade všetky prehľady pre vaše sledované témy a kľúčové slová a na druhej strane to všetko vizuálne spracované do interaktívnych grafov.

INTERAKTÍVNE GRAFY

Vaše výstupy a reporty získajú s naším analytickým nástrojom Dashboard nový rozmer. Vďaka widgetom môžete tvoriť interaktívne grafy, ktoré dátam dodajú kontext. Dáta si môžete ďalej filtrovať podľa obdobia, mediatypu, témy, krajiny alebo zdroja.

Celý Dashboard si jednoducho môžete napojiť i do svojich Google Analytics.

WIDGETY

Pre tvorbu špičkových analýz vám ponúkame virtuálneho analytika, ktorý vám vždy pomôže nastaviť Dashboard pre maximálny výkon a úžitok podľa vašich potrieb.

Poďme na to!