TVR Alerts a legislatívny Alerts

Informácie inteligentne

Služba TVR Alerts  je súčasťou krízového monitoringu. Nepretržite sleduje televízne a rozhlasové vysielanie a po rozpoznaní sledovaného slova vytvára z vysielania trojminútovú nahrávku, ktorú okamžite odosiela spolu s upozornením na užívateľov mobilný telefón alebo e-mail. Ide o pokročilý alerting, ktorý dokáže upozorniť nielen na samotný výskyt kľúčového slova, ale tiež podľa kontextu,  napríklad v prípade anomálie v podobe neobvyklého nárastu zmienok o sledovanej téme. 

Služba legislatívny Alerts informuje o zmenách noriem, vyhlášok a zákonov v reálnom čase, ako sú zverejňované na kľúčových portáloch. Prostredníctvom inteligentného algoritmu nástroj do hĺbky monitoruje verejné dáta v rozličných formátoch (html, doc, pdf).

ÚSPORA ČASU

Vďaka službe TVR Alerts šetríme Váš čas.  My sledujeme Vašu mediálnu publicitu, Vy sa môžete sústrediť na prípadné ďalšie kroky Vašej komunikačnej stratégie. Máte možnosť reagovať na udalosti takmer okamžite. Pri zaslanej nahrávke sa zobrazuje dátum a čas vysielania, televízna / rozhlasová stanica, názov relácie, téma a samotné kľúčové slovo.   

RÝCHLA REAKCIA NA ZMENU LEGISLATÍVY

Služba Legislatívny Alerts analyzuje legislatívny obsah na kľúčových portáloch ako sú Slov-Lex (MPK aj zbierka), tiež rokovania vlády, výborov a pléna NR SR. Prostredníctvom inteligentného algoritmu nástroj do hĺbky monitoruje verejné dáta v rozličných formátoch (html, doc, pdf). Služba je určená pre organizácie, ktoré z rôznych dôvodov potrebujú sledovať primárne zdroje o zmenách v legislatíve. Obchodné komory, asociácie, neziskové organizácie, ale aj firmy v oblasti profesionálnych služieb totiž potrebujú informácie zachytiť skôr, než o nich informujú médiá.

Poďme na to!