Mediálna analýza ESG

Informácie inteligentne

ESG charakterizuje udržateľné, zodpovedné a etické podnikanie, ktoré je v súčasnosti neoddeliteľnou súčasťou PR aktivít jednotlivých firiem a spoločnosti. To odzrkadľuje aj rastúci záujem slovenských médií o témy ako napr. enviro, rozvoj komunít, etika a transparentnosť v riadení firmy, „zelené podnikanie“ a pod. 

 Na základe mediálnej analýzy ESG Vám navrhneme, čo komunikovať, ako komunikovať a kde komunikovať Vašu značku v médiách vo vzťahu k téme ESG tak, aby ste získali v médiách konkurenčnú výhodu. 

MERANIE ESG PUBLICITY

Na základe výskytu ESG správy alebo oznámenia v médiách a sledovanosti daného média, vyhodnotíme úspešnosť prieniku ESG tém do mediálnych výstupov Vašej značky. Výsledné skóre bude ovplyvňovať aj sentiment, rozsah oznámenia, unikátnosť alebo výskyt predstaviteľa Vašej firmy v médiách. Vypočítame podiel ESG na celkovej publicite spoločnosti a spracujeme finančné zhodnotenie Vašej ESG publicity v médiách.

KONKURENČNÁ VÝHODA

Zanalyzujeme súčasnú situáciu v médiách a zistíme, aké ESG témy najviac v médiách rezonujú a v ktorých médiách. Analýza médií zodpovie, ktoré značky sú spojené s komunikáciou témy ESG, ako sú tieto značky hodnotené, ktoré mediálne zdroje sa téme venujú najviac a kde sa sústreďuje diskusia k týmto témam. Cieľom je nastaviť Vašu budúcu ESG komunikáciu tak, aby získala oproti ostatným konkurenčnú výhodu a bola viditeľná a vnímaná pozitívne.

DÁTA DOSTUPNÉ V APLIKÁCII N1

V aplikácii N1 nájdete všetky médiá, ktoré sa venujú témam súvisiacim s ESG – tlač, rozhlas, televízia, ale aj internetové Dostanete sa k nim odkiaľkoľvek a kedykoľvek. S aplikáciou môžete pracovať na webe alebo na mobilných zariadeniach. Aplikáciu môžete využiť aj pre automatické prepisy a editáciu nahrávok. Výstupy si môžete spracovávať do grafov a iných vizuálnych zobrazení. Informácie môžete triediť a spracovávať podľa najrôznejších kritérií. Dáta z jednotlivých zdrojov môžete dávať do vzájomných súvislostí.

Poďme na to!