Mediálny čas politikov v diskusných reláciách (3. týždeň)

Analýza politických diskusií za 3. týždeň vypracovaná na základe prepisov spoločnosti NEWTON Media. Jej základom je meranie času vystupujúcich.

Grafy sú interaktívne. Preklikom na jednotlivé relácie, príp. údaje v grafe sa zobrazia podrobnejšie informácie.

*Braňo Závodský naživo 21.01.2021

**Braňo Závodský naživo 18.01.2021

Metodika

Analýza sleduje mediálny čas politikov v diskusných reláciách Sobotné dialógy, O 5 minút 12, V politike, Braňo Závodský naživo, Na telo a Na hrane. Údaje v grafoch sú zobrazené ako h/m/s. Súčet hodnôt vyjadruje celkovú dĺžku hovorenia rečníka počas debaty v relácii. Súčet dĺžok všetkých rečníkov nemusí korešpondovať s celkovou dĺžkou relácie, ktorá býva častokrát doplnená napr. o vstupnú reportáž. Analýza sleduje len dĺžku hovorenia politikov a moderátora. Analýza nesleduje analytikov a zástupcov mimovládnych či iných organizácií, ktoré nemajú politické pozadie. Meranie času môže byť ovplyvnené skákaním diskutérov do reči, príp. inými ruchmi. V prípade, že sa relácia nevysiela (napr. ak je v daný deň štátny sviatok) alebo medzi diskutérmi nie je žiadny politik, relácia nie je do analýzy zahrnutá.

Čítajte tiež

Poďme na to!