Monitoring médií

Informácie inteligentne

Denne monitorujeme viac ako 2000 médií, 24 hodín denne, 7 dni v týždni. Mesačne zhromažďujeme viac ako milión článkov z tradičných a sociálnych médií. Denne pre Vás sledujeme články, diskusie, TV a rádio relácie, podcasty, sociálne siete, komentáre, blogy, recenzie a pod., v ktorých sa spomína Vaša značka, Váš produkt, Vaša téma alebo Vaša konkurencia.

 Na Slovensku i v zahraničí pokrývame najširšie portfólio webov, tlačených médií i relácií z televízie a rozhlasu. V digitálnom prostredí monitorujeme sociálne siete vrátane YouTube, podcasty, diskusné fóra i užívateľské recenzie.  

MONITORING PRINTOVÝCH MÉDIÍ

V digitálnej podobe Vám poskytneme prepisy všetkých článkov z printových médií (denníkov, týždenníkov, dvojtýždenníkov, mesačníkov, supplementov), v ktorých sa spomína Vaša značka, Váš produkt, Váš projekt, Vaša konkurencia alebo akákoľvek iná téma, ktorá Vás zaujíma. Vy  sa rozhodnete, ktoré kľúčové slovo budeme v printových médiách pre Vás sledovať. Okrem prepisov článkov Vám poskytneme aj zoznam médií, v ktorých bolo Vami vybrané slovo komunikované,  číslo strany a meno redaktora / autora článku.

MEDIÁLNE ANALÝZY

Pomôžeme Vám s každodenným prehľadom o mediálnom obraze Vašej značky, konkurencie alebo konkrétnych tém, ktoré Vás zaujímajú. Zároveň sa dozviete, ako sa o Vás bavia zákazníci – či pozitívne, negatívne alebo neutrálne, na základe čoho budete môcť rýchlo a priamo reagovať na ich pochvaly či sťažnosti. 

Vďaka mediálnym analýzam budete môcť optimalizovať Vašu stratégiu komunikácie a PR, prispôsobiť mediálnu komunikáciu potrebám cieľových skupín a udržať si konkurenčnú výhodu a pozitívnu reputáciu Vašej značky v médiách.

MONITORING MÉDIÍ NA MIERU

Sme pripravení Vám monitoring médií prispôsobiť na mieru presne podľa Vašich požiadaviek a kľúčových slov a tém, ktoré Vás zaujímajú a ktoré chcete v médiách sledovať.

Môžete si zvoliť monitoring médií podľa zdrojov, podľa jazyka, krajiny či typu média, prípadne všetky tieto možnosti môžete rôzne kombinovať. V prípade článku v inom jazyku Vám môžeme mediálny obsah preložiť alebo pripraviť zhrnutie toho najdôležitejšieho v akomkoľvek jazyku potrebujete.

Skúsený tím editorov pripravuje tzv. „manažérske top výbery”. Je možné ich upraviť i podľa pracovného zamerania, CEO tak napríklad dostane iný výber, ako vedenie marketingu alebo HR.

Poďme na to!