Monitoring podcastov a YouTube kanálov

Informácie inteligentne

Poskytneme Vám celé videá a zvukové nahrávky podcastov a youtube kanálov, kde sa hovorí o Vašom produkte alebo o Vašej značke, alebo o téme, ktorá Vás zaujíma. Zároveň Vám poskytneme aj automatické prepisy. Nemusíte počúvať celý hodinový podcast alebo pozerať celé video, ale len príslušnú pasáž. Z prepisov ju jednoducho identifikujete a prekliknete sa priamo na ňu.

KONKURENČNÁ VÝHODA

Monitoring podcastov a YouTube kanálov Vám dá konkurenčnú výhodu a získate ďalšie cenné informácie pre Váš biznis. Máme ten najrelevantnejší výber slovenských podcastov a YouTube kanálov. Týmto krokom máme kompletne pokryté mediálne prostredie. Pokiaľ by Vám v zozname monitorovaných podcastov a YouTube kanálov niečo chýbalo, sme schopní rýchlo pridať akýkoľvek zdroj, ktorý je pre vás dôležitý. Monitoringom podcastov a YouTube kanálov rozširujeme naše mediálne pokrytie a vďaka pokročilej analýze sme Vám schopní ponúknuť relevantné informácie z väčšieho počtu zdrojov. Tým šetríme Váš čas a poskytujeme podklady pre kvalifikované rozhodnutia. Jeden mediálny výstup alebo príspevok môže znamenať veľkú príležitosť ale i hrozbu pre váš biznis.

RYCHLÉ A KVALITNÉ VÝSTUPY

Na adekvátnu a rýchlu reakciu o nich musíte vedieť. Výstupy si môžete spracovávať do grafov a iných vizuálnych zobrazení. Všetky informácie môžete triediť a spracovávať podľa najrôznejších kritérií. V našich analýzach dávame informácie zo všetkých zdrojov do súvislosti. Vďaka tomu Vám dokážeme ponúknuť také dáta, na základe ktorých môžete urobiť rýchle a dôležité rozhodnutia.

UMELÁ INTELIGENCIA ŠETRÍ VÁŠ ČAS

Získate nielen celé videá a zvukové nahrávky, ale aj automatické prepisy. Nemusíte počúvať celý hodinový podcast, ale len príslušnú pasáž, kde sa hovorí o vašom produkte alebo firme. Z prepisov ju jednoducho identifikujete a prekliknete sa priamo na ňu.

Poďme na to!