NEWTON Media a Ogilvy získali prestižne ocenenie AMEC Awards

Prihlásený projekt, ktorého hlavným iniciátorom a tvorcom zadania bola komunikačná agentúra Ogilvy, oslovil porotcov už samotnou témou. Ti ocenili detailné spracovanie tak náročnej témy, akou je vnímanie schizofrénie a pacientov s týmto psychiatrickým onemocnením laickou verejnosťou a novinármi. Porota tiež veľmi kladne hodnotila integrovaný prístup – využitie skúseností renomovanej PR agentúry a precízne spracovanie dát analytikmi NEWTON Media, ktorí spracovali dáta z klasických médií i zo sociálnych sietí.

„Analýza mediálneho obrazu schizofrénie je skvelým príkladom synergie PR agentúry a mediálnej analytickej agentúry. Náš spoločný projekt považujem za ukážku zmysluplného prepojenia know-how o mediálnej komunikácii a prehĺbenie kritického mediálneho myslenia. Sme presvedčení, že takáto spolupráca je obojstranne prospešná a budeme radi, ak budeme mať príležitosť spolupracovať s PR agentúrami na ďalších podobných projektoch,” hovorí CEO NEWTON Media Petr Herian.

zleva Petr Herian(CEO NEWTON Media), Eva Růžičková(analytička NEWTON Media),Alena Zachová(analytička NEWTON Media), Zdeněk Vesecký(PR Manager Ogilvy).jpg

Zadávatelia i tvorcovia analýz si boli vedomí toho, že pre účinnú komunikáciu témy je nutné dokonale porozumieť názorom verejnosti a prístupu médií k danej problematike. Spoločne preto vytipovali najviac stigmatizujúce momenty a snažili sa odokryť všetko, čo za nimi stojí. Vďaka náhľadu do situácie a odhaleniu súvislostí medzi formami komunikácie a stigmami bolo možné v priebehu kampane upozorniť na komunikačné rizika ohrozujúce pacientov a pokúsiť sa prostredníctvom informácií o modernej liečbe zlepšiť ich spoločenský status.

„Som rada, že predstavitelia AMEC Awards svojim rozhodnutím potvrdili prínos komplexného prístupu k analytickej práci s dátami a využitia vhodných metrík. Nie vždy si to agentúry uvedomujú a meranie nahrádzajú jednoduchým monitoringom zachytených výstupov. Tie však predstavujú len zlomok toho, čo môže dobrá analýza odhaliť. Kvalitnou analýzou je možné poukázať na zjednodušujúce klišé, ktorým média podporujú zabehnuté stereotypy a podporiť záujem novinárov o nové uhly pohľadu,” komentuje Account Director Ogilvy PR Naděžda Šeráková.

Jej slová potvrdzujú články, ktorých súčasťou boli práve závery analytickej časti kampane a nový prístup novinárov k téme, tak ako aj voľba vhodnejších výrazových prostriedkov a ilustračných materiálov. Celý projekt 100 tisíc neviditeľných financovali farmaceutické spoločnosti Janssen-Cilag, Lundbeck a Eli Lilly, podľa ktorých môžu mať získané dáta využitie i v budúcnosti pri hodnotení vývoja postojov širokej verejnosti či plánovania ďalších destigmatizačných kampaní.

AMEC-Awards-Event-46-1030x687.jpg

Skupine NEWTON Media sa tento rok nepodarilo získať len bronz za spomínanú spoluprácu s Ogilvy, ale aj zlaté ocenenie, už štvrté v rade, tentokrát v kategórii Best measurement in the public and not-for-profit sectors uspela práca jej agentúry Kliping – Not-for-profit measurements as a vehicle to reposition Kliping from media monitoring to media analytics company. V predchádzajúcich rokoch skupina NEWTON Media uspela s podrobným zmapovaním mediálneho obrazu devízovej regulácie Českej národnej banky, analýzou pre spoločnosť Tesco a vlani s analýzou rodovej vyváženosti spravodajstva vypracovanou slovinskou spoločnosťou Kliping.

„Každé ocenenie našej profesnej organizácie si veľmi vážime, pretože je cennou spätnou väzbou kvality našich analýz. Obe minuloročné ocenenia sú tým najlepším zavŕšením AMEC Global Summitu, najväčšieho svetového kongresu expertov na meranie komunikácie, ktorý sme mali česť po prvýkrát hostiť v Českej Republike,“ uzatvára CEO NEWTON Media Petr Herian.

Bližšie informácie poskytnú:

David Mitrenga, Marketing Manager, NEWTON Media M: +420 602 291 182, T: +420 225 540 241, E: david.mitrenga@newtonmedia.cz

a

Zdeněk Vesecký, PR Manager, Ogilvy M: +420 602 640 627, T: +420 221 998 213, E: zdenek.vesecky@ogilvy.com

Čítajte tiež

Novinky

NewtonOne novej generácie má mobilnú aplikáciu!

Pripravili sme pre vás novú mobilnú aplikáciu NewtonOne novej generácie. Aplikácia ponúka rovnaké funkcie a možnosti ako desktopová verzia. To znamená, že používatelia môžu využívať všetky

Engagement rate
Novinky

Enagagement rate v analýzach sociálnych sietí

Spoločnosť Newton Media zavádza v rámci analýz sociálnych sietí novú metriku – mieru zapojenia (engagement rate). Tá predstavuje číselné vyjadrenie ochoty fanúšikov venovať čas danej značke. Vychádza

Poďme na to!