Newton Media pokrýva už 55 krajín a 40 jazykov. V medzinárovnom tendri získal ďalšiu inštitúciu

Materská spoločnosť NEWTON Media v Prahe zvíťazila v medzinárodnom tendri. Od decembra bude poskytovať monitorovacie služby Európskemu stredisku pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC). Ide už o piatu inštitúciu spadajúcu pod Európsku úniu, pre ktorú bude NEWTON Media, a.s. spracovávať denný medzinárodný monitoring médií a mediálne analýzy. 

V súčasnej dobe hrá Európske stredisko pre prevenciu a kontrolu chorôb významnú úlohu v súvislosti s pandémiou COVID-19. Od jej vypuknutia monitoruje a hodnotí možné riziká a poskytuje poradenstvo členským štátom a Európskej komisii, ktorým tak pomáha prijať účinné opatrenia. Podrobný monitoring zahraničných médií je pre takúto inštitúciu kľúčový. V medzinárodnom tendri ECDC na dodávanie monitoringu médií a mediálnych analýz zvíťazila spoločnosť NEWTON Media. Uspela v konkurencii šiestich ďalších, veľkých, svetových monitorovacích spoločností.

„V takto náročnom tendri sme uspeli hlavne vďaka schopnosti pokryť požadované množstvo krajín, ktorý dokážeme monitorovať spolu s našimi zahraničnými pobočkami a medzinárodnými partnermi. Od decembra budeme ECDC dodávať denný monitoring médií z 35 krajín a v 24 jazykoch,“ popisuje Lucia Geislerová, vedúca zahraničného monitoringu NEWTON Media.
„Monitoring pre ECDC zahŕňa tlačené médiá, on-line zdroje, správy z tlačových agentúr a špecializované zdravotnícke publikácie. Výstupom bude výber relevantných správ a ich zhrnutie v angličtine. Pripravovať budeme tiež polročné a ročné kvalitatívne a kvantitatívne analýzy, ktoré dávajú komunikačnému tímu ECDC spätnú väzbu, nakoľko sa ich spolupráca s konkrétnymi médiami premieta do výsledného mediálneho obrazu inštitúcie,“ dodáva Geislerová.

Okrem ECDC poskytuje NEWTON Media monitoring a mediálne analýzy tiež ďalším štyrom európskym inštitúciám: Európskej komisii, Európskej chemickej agentúre (ECHA), Európskej agentúre pre životné prostredie (EEA) a Agentúre pre spoluprácu energetických regulátorov (ACER).

Zahraničný monitoring pre komerčné spoločnosti
Okrem európskych inštitúcií pripravuje NEWTON Media zahraničný monitoring aj pre komerčné spoločnosti. Jednou z nich je Zentiva, pre ktorú monitoruje print, on-line, sociálne média i odborné zdroje z odboru farmácie a medicíny v 16 krajinách a v 15 jazykových mutáciách. Analytici Newton Media prečítajú mesačne tisíce príspevkov, z ktorých vyberú okolo tretiny relevantných. Sledujú KPIs a vyhodnocujú komunikačné ciele Zentivy a ich výsledky. Každý mesiac dodávajú klientovi konkrétne príklady, na základe ktorých odporúčajú zlepšenia na nasledujúce obdobie.
Pre Generali pokrýva NEWTON media celý región strednej a východnej Európy, ide o 10 krajín a 11 jazykov. Súčasťou monitoringu je report s prehľadom, ako sa darí značke, jej konkurencii a všeobecné novinky týkajúce sa tém relevantných pre danú spoločnosť.


„Aktuálne pre našich klientov sledujeme médiá v 55 krajinách a v 40 jazykoch,“ uzatvára Geislerová.

Kontakt pre média:
Jitka Adamčíková
T: 00420 605 441 267
Jitka.Adamcikova@newtonmedia.cz

Čítajte tiež

Novinky

NewtonOne novej generácie má mobilnú aplikáciu!

Pripravili sme pre vás novú mobilnú aplikáciu NewtonOne novej generácie. Aplikácia ponúka rovnaké funkcie a možnosti ako desktopová verzia. To znamená, že používatelia môžu využívať všetky

Engagement rate
Novinky

Enagagement rate v analýzach sociálnych sietí

Spoločnosť Newton Media zavádza v rámci analýz sociálnych sietí novú metriku – mieru zapojenia (engagement rate). Tá predstavuje číselné vyjadrenie ochoty fanúšikov venovať čas danej značke. Vychádza

Poďme na to!