Vizibilita loga

Informácie inteligentne

Sponzoruje Vaša firma nejaké športové, kultúrne alebo spoločenské podujatie? Z analýzy vizibility loga sa dozviete, ako bolo Vaše logo alebo Vaša značka viditeľné v rámci vytvorených partnerstiev v jednotlivých médiách a či Vaša investícia vo forme sponzorstva bola skutočne efektívna. Cieľom je zistiť, do akej miery a ako efektívne bolo logo sponzora prezentované, s akou mediálnou hodnotou bolo komunikované a aký malo dosah na cieľovú skupinu.

SLEDOVANIE MEDIALIZÁCIE LOGA POČAS SPONZORINGU

Komunikáciu Vášho loga budeme sledovať počas celého trvania sponzoringu a to na akýchkoľvek nosičoch vo vybraných TV reláciách, na fotografiách v tlači a aj online. V prehľade, ktorý Vám poskytneme, nájdete jednotlivé výseky TV relácií a skeny z printov alebo z webových stránok, v ktorých bolo Vaše logo viditeľné. 

Porada u stolu venku
Kolegove resi u notebooku

Mediálna hodnota sponzoringu

Zároveň Vám vyčíslime mediálnu hodnotu sponzoringu –  zmeriame celkový čas zobrazenia značky, počet divákov konkrétnej TV relácie a jasnosť a viditeľnosť loga. Aby bola mediálna hodnota sponzoringu vyčíslená čo najpresnejšie, používame komplexný súbor faktorov, ktoré vstupujú do procesu hodnotenia. Od celkového času zobrazenia značky cez počet divákov konkrétnej televízie až po váhu nosičov či jasnosť viditeľnosti značky alebo loga. Budete vedieť, či reálna mediálna hodnota, ktorú vám sponzorstvo prinieslo, splnila vaše očakávania. V horšom prípade môžete zistiť, že finančné prostriedky vynaložené na sponzorstvo boli vyššie ako hodnota mediálneho priestoru, ktorú ste zaň získali.

Vizibility report

Po skončení podujatia alebo sezóny vám pripravíme prehľadný report,
v ktorom nájdete komplexné zhodnotenie mediálnych výstupov, reklamných nosičov a ich umiestnenia, viditeľnosť loga a iné, aby ste do budúcna mohli pripraviť lepšiu pozíciu pre vašu značku.

Porada v zasedaci mistnosti

Naše aplikácIe

Našim cieľom v Slovakia Online je poskytovať to najlepšie čo najjednoduchšie a najrýchlejšie. K potrebným informáciám a analýzam sa tak dostanete odkiaľkoľvek vďaka našej aplikácii N1, s ktorou môžete pracovať na webe alebo mobilných zariadeniach. Využiť môžete aj naše aplikácie pre automatické prepisy a editáciu nahrávok alebo, naopak, diktovanie. Vďaka neustálemu vývoju technológií sa aj do budúcna môžete tešiť na ďalšie aplikácie pre zmysluplnú prácu s mediálnymi dátami.

Poďme na to!