Volodymyr Zelenskyj očami slovenských internetových diskusií: bábka, vrah a narkoman

Vojna na Ukrajine sa za polrok svojho trvania zapísala do histórie svojim silným presahom do online sféry. Hackerské útoky, koordinovaná propaganda, či agresívne diskusie na sociálnych sieťach ukazujú, ako sa internet stal ďalším bojovým frontom konfliktu. Zápasí sa tu o významy – kto je za vojnu zodpovedný, čo je jej cieľom, a ako bude svet vyzerať keď skončí? Jednu
z centrálnych pozícií v rámovaní konfliktu má aj prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj. Ten na začiatku invázie odmietol
možnosť evakuácie a ostal v Kyjeve, odkiaľ príhovormi žiadal o zastavenie vojny, rôzne formy pomoci, i o prijatie do EU. Zelenského vystúpenia vzbudili veľký záujem médií o jeho osobu. Dôležitú úlohu získal aj v naratívoch proruskej propagandy, ktoré kolovali najmä na sociálnych sieťach. Ako osobnosť prezidenta reflektovali tradičné médiá a ako figuroval v online diskusiách? Odpoveď prináša analýza mediálnych článkov, príspevkov a komentárov na sociálnych sieťach, v ktorých sa autori venovali osobe prezidenta Ukrajiny.

Zdrogovaný nacista ovládaný Amerikou

Kritika postavená na známych kontroverziách okolo Zelenského (korupcia, nenaplnenie predvolebných sľubov, politická neskúsenosť a pod.) v debatách nebola tak zastúpená, ako témy, ktoré prinášala proruská propaganda. Zosmiešňovanie jeho komediálnej minulosti bolo rovnako prítomné v každom časovom úseku. Spomínané témy sú zobrazené v interaktívnom grafe nižšie.

Zdroj údajov: dáta Newton Media (Facebook, portály, fóra); Časové obdobie: 1.2. – 31.7.2022.

Počas prvej polovice februára, teda v čase, kedy sa za hranicami Ukrajiny zoskupovali ruské vojská, boli diskusie zahŕňajúce komentáre na Zelenského neutrálne, zato výrazne protiamerické. Používatelia Zelenského vyzývali k tomu, aby sa nenechal zmanipulovať Amerikou do vojny, prípadne naznačovali to, že ich vypočítavý plán už prekukol. V druhej polovici mesiaca počet príspevkov výrazne stúpol. Ústrednými témami negatívnych komentárov boli vzťahy medzi Zelenským a USA (bol nimi ovládaný, dostával inštrukcie, slúžil im ako poskok pre zničenie Ruska) a jeho priama zodpovednosť za vojnu (Putina vyprovokoval odmietnutím neutrality; nechcel rokovať, ani sa vzdať). Častými boli aj narážky na to, že opustil Kyjev (dezinformácia proruskej propagandy), či to, že už od začiatku funkčného obdobia bol ovládaný a dosadený oligarchami / USA. 

Apel na podvolenie sa Rusku bol v diskusiách prítomný aj v prvej polovici marca. Krátko po začatí ozbrojeného konfliktu však už nebol len priamo zodpovedný za vojnu, ale ohrozoval, likvidoval či vraždil vlastný národ. Tento názor diskutujúci nezastávali len
v súvislosti s vojnou, vzťahovali ho aj k minulosti a proeurópskym snahám Ukrajiny. Počas marca tiež posilnil argument
o Zelenského nacionalizme, ktorý diskutujúci riešili v súvislosti s prekrútenými zákonmi o ruskej menšine a prezidentovej údajnej spolupráci s Banderovcami. Niektorí používatelia mu tiež dávali za vinu dlhoročný konflikt na Donbase. 

V druhej polovici mesiaca záujem o Zelenského osobu ustal, naďalej sa však diskutovalo o jeho tajných vzťahoch s USA
a väzbách na oligarchov. Do popredia sa tiež začali dostávať tvrdenia o užívaní drog. Naratív o drogovej závislosti Zelenského ovládol internet v apríli, kedy už verejný záujem o konflikt V prvej polovici mesiaca sa diskusie niesli v duchu USA, Zelenského vine na začatí vojny a jeho zásluhách na zničení Ukrajiny. Diskutujúci mu tiež začali viac vyčítať to, ako skrz svoje vystúpenia diktuje a prikazuje čo má Európa robiť. Práve tieto príhovory boli v druhej polovici mesiaca zneužité na šírenie dezinformácií
o jeho závislosti na drogách. Obvinenia z toho, že je narkoman a je kvôli tomu nepríčetný, boli najdominantnejšou témou posledných aprílových dní.

Zmeny postojov v čase

Každým mesiacom sa mediálne pokrytie vojny na Ukrajine v tradičných médiách a online znižuje. Klesajúci trend kopírujú aj zmienky o ukrajinskom prezidentovi (65-percentný pokles v júli v porovnaní s marcom). Rovnaká miera poklesu sa týka aj diskusií na sociálnych sieťach, portáloch a fórach.

Vývoj medializácie a debaty o ukrajinskom prezidentovi

Postoje, charakteristiky a obrazy identifikujúce osobu Zelenského v začiatkoch vojnového konfliktu stále pretrvávajú, niektoré zosilneli, iné sa sťahujú do úzadia. Diskutujúci začali výrazne častejšie zmieňovať údajnú závislosť Zelenského na drogách (nárast o 8 %) a označovať ho ako fašistu (nárast o 3 %). So zvyšujúcim sa počtom verejných vystúpení sa umocňuje aj vnímanie prezidenta ako tzv. „diktátora“, ktorý Európe a celému svetu prikazuje, čo má robiť (nárast o 3 %). Diskutéri vyjadrujú častejšie nespokojnosť so spôsobom, akým Zelenskyj „kritizuje svet“ a odporúčajú mu viac pokory. Niektorí jeho vystupovanie označujú
za vydieranie. V marci užívatelia obhajovali Zelenského, jeho rozhodnutia a postoje v 6 % komentárov. V júli to už bolo dvakrát menej. Značná časť komentárov reagujúcich na známe hoaxy mala satirickú podobu alebo opytovaciu formu, ako napr. „Zelenskyj bude určite neonacista, keď sa narodil v jevrejskej rodine, však?“ Komentáre s faktografickým obsahom reagujúce na hoaxy sa vyskytli len sporadicky. Negatívne reakcie sa od začiatku vojnového konfliktu zvyšujú. Podiel negatívnych vyjadrení narástol z 86 % (február) na 91 % (júl).

Kto o Zelenskom písal

Z tradičných médií sa osobe ukrajinského prezidenta najviac venovali redaktori denníka SME, ktorých články v printe i na internete tvorili vyše pätinu mediálneho pokrytia témy. Nasledovali ich Denník N a Hospodárske noviny. Ukrajinský prezident však bol obľúbenou témou aj mimo spravodajstva – venovali sa mu bulvárne aj lifestylové tituly (pluska.sk, Plus 7 dní, Refresher). Napriek tomu, že články Pravdy tvorili len 5% objemu, diskusné fórum média bolo jedno z najaktívnejších v kontexte Zelenského osoby.

Témy debaty o ukrajinskom prezidentovi a zdroje

Medailóny, bulvarizácia i neskrývaný obdiv

Ukrajinského prezidenta väčšina článkov popisovala cez jeho komediálnu minulosť, ktorá mu k zvoleniu do funkcie pomohla. Spravodajské médiá sa tomuto aspektu venovali okrajovo (s výnimkou slovenskej premiéry seriálu Sluha národa). Bulvárne
a lifestylové tituly však rozoberali aj jeho účasť v reality shows, menej známe komediálne skeče, či jeho manželstvo
so scenáristkou Olenou. Druhou najčastejšou charakteristikou bolo Zelenského hrdinstvo a líderstvo počas konfliktu, niektoré články prezidenta dokonca prirovnávali k Winstonovi Churchillovi. Veľmi častou témou bol aj jeho židovský pôvod, ktorý médiá najčastejšie využívali k vyvracaniu argumentu o denacifikácii Ukrajiny. Obdiv a podporu (či už autorovým postojom, alebo cez rozhovory s jeho podporovateľmi) Zelenskému vyjadrovali najviac v Denníku N, SME a v Hospodárskych novinách. Naopak kriticky sa k jeho osobe stavali v Podtatranskom kuriérovi, na Infovojne a v Hlavnom denníku – najmä prostredníctvom článkov
a komentárov, alebo odvolávajúc sa na osobnosti ako Douglas Macgregor (americký plukovník s väzbami na Donalda Trumpa)
či Miroslav Radačovský (europoslanec, predseda strany Slovenský Patriot) a Eduard Chmelár. Článkov obsahujúcich kritiku však bolo trojnásobne menej. Malú časť vzorky taktiež tvorili články vyvracajúce argumenty proruskej propagandy – ich tvorbe
sa venovali najmä v Denníku N a SME.

Zhrnutie

Pokrytie osoby Volodymyra Zelenského tradičnými médiami takmer nijako neovplyvnilo smerovanie aktívnej internetovej diskusie. Zatiaľ čo veľké tituly prevažne informovali o jeho diplomatických snahách, hereckej minulosti a židovskom pôvode, diskutujúci na internete riešili jeho údajnú závislosť na drogách, prepojenie na známe konšpirácie, a obviňovali ho
z nacionalizmu. Médiá, ktoré podobné naratívy šírili (napr. Podtatranský kuriér, Infovojna) však túto tému pokrývali
minimálne – v rámci vzorky to bolo pár desiatok článkov s malým dosahom. Verejnú debatu tak ovládli informácie, ktoré sú pravdepodobne šírené na neverejných kanáloch, napríklad cez Telegram či Facebookové skupiny. Pozitívne komentáre na Zelenského osobu boli v rámci nami skúmanej vzorky zastúpené minimálne. Tematicky sa však na správy z tradičných médií podobali viac ako tie negatívne – nazývali ho hrdinom, príjemným politickým prekvapením, či vyzdvihovali to, že na rozdiel
od Putina ostal vo svojej krajine a bráni ju.

Metodika

Za časové obdobie 1.2.2022 – 31.7.2022 sme preskúmali 243 článkov z tradičných médií a viac ako 2 300 diskusných príspevkov a komentárov na Facebooku, diskusných fórach a portáloch (náhodná vzorka 10 % z takmer 23-tisíc príspevkov). Venovali sme sa textom, ktoré rôzne popisovali Zelenského osobu, či k nemu zaujímali konkrétny postoj, pričom prezident nemusel byť ich ústredným motívom (napr. článok o konflikte, zahŕňajúci stručný popis prezidenta). Vo výstupoch sme identifikovali niekoľko najčastejších tém naznačujúcich postoj diskutujúceho k osobe prezidenta Zelenského. Jeden komentár mohol obsahovať viacero tém.

Čítajte tiež

Poďme na to!