ESG: udržateľné a zodpovedné podnikanie v médiách prezentujú hlavne banky, finančné a audítorské spoločnosti a maloobchod

Spoločensky zodpovedné a udržateľné podnikanie sa stáva čoraz výraznejším trendom v svetovej ekonomike a zároveň neoddeliteľnou súčasťou PR aktivít jednotlivých firiem a spoločností. To sa odrazilo aj na rastúcom záujme slovenských médií o danú problematiku, keďže medializácia pojmu ESG narástla v uplynulom roku takmer trojnásobne oproti ročnému priemeru za posledných 5 rokov.

Dodržiavanie zásad spoločenskej zodpovednosti a trvalá udržateľnosť sa stávajú pre firmy nevyhnutnými, aby si udržali zamestnancov, získali investície a splnili legislatívne podmienky a smernice EÚ. Fenomén ESG preto čoraz častejšie zapĺňa stránky v médiách. Na ktorý segment ESG kladú médiá väčší dôraz, environmentálny, sociálny či governance? Ktoré firmy si na ESG budujú svoj image? A ktorí manažéri či hovorcovia sa v médiách o svojich ESG aktivitách vyjadrujú najčastejšie? Na tieto otázky sa vo svojej analýze pokúsili odpovedať analytici z Newton Media.

Záujem o kvalitu riadenia firiem je v úzadí. V kurze je ekológia a sociálne témy

Analytici Newton Media identifikujú v médiách 6 tém, do ktorých by sa príspevky o ESG dali zaradiť.  Väčšina príspevkov (35 %) sa venuje všeobecne celkovým ESG aktivitám spoločností. V týchto príspevkoch sa spoločnosti zväčša sami chvália svojimi ESG aktivitami. 18 % príspevkov sa týka environmentálnych aktivít, napr. OMV informuje, že jeho zákazníci môžu vďaka akcii „Kúp si svoj strom“ vrátiť prírode kúsok lesa. Holding M-MARKET zase oznámil, že znížil spotrebu energií od roku 2010 o 52 %.  Rovnako 18 % tvorili príspevky o ESG fondoch a investovaní. Investovanie do akcií „zelených“ firiem a vydávanie zelených dlhopisov je veľkou témou, ku ktorej sa vyjadrujú najmä ekonomickí analytici a finanční poradcovia ako Maroš Ovčarik z Partners Investments, František Burda z FinGO.sk alebo Pavel Škriniar zo Swiss Life Select. V 16 % príspevkov spoločnosti informujú o svojich sociálnych aktivitách a spoločenskej angažovanosti. Napr. Tesco rozdelilo komunitným projektom 170-tisíc eur. Takisto spoločnosť Opavia v spolupráci s Nadáciou Pontis finančne podporila rozvoj komunít vo vybraných obciach. Ostatné témy tvoria 13 %. Medzi nich zaradzujeme príspevky o prieskumoch, štúdiách či oceneniach ako Office roka 2021 či Národná cena SR za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť. Spoločnosti KPMG, UniCredit banka, Dentons Bratislava či Mazars skúmajú dôležitosť ESG aspektov pre zamestnancov či ochotu podporovať zodpovedné značky. Poslednou témou je segment governance, teda aktivity posilňujúce kvalitu, etiku a transparentnosť v riadení firiem. Do tejto kategórie patrí len jeden príspevok, v ktorom sa spomína potreba transparentne zverejňovať nefinančné informácie. To naznačuje, že téma governance sama o sebe nie je taká populárna.

Kto udáva ESG trend v médiách?

Na medializácii ESG sa v najväčšej miere podieľajú maloobchodné prevádzky (Billa, Tesco či Lidl), banky (VÚB banka, 365.bank, Tatra banka či UniCredit banka), konzultačné a audítorské spoločnosti (Partners Investments, MiddleCap či PWC), ale aj developeri (HB Reavis), realitné spoločnosti ako CBRE, prevádzkovateľ autobazárov AURES Holdings a logistická spoločnosť P3.

V súvislosti s ESG sa najčastejšie spomínala spoločnosť Billa. V médiách sa spomínajú predovšetkým jej aktivity ako pomoc utečencom z Ukrajiny, venovanie potravín ľuďom v núdzi či využívanie vratných eko prepraviek na prevoz tovaru. Na druhom mieste sa umiestnila VÚB banka. Zaujala tým, že vyhrala ocenenie za udržateľné financovanie a ponúka investovanie do udržateľných fondov. Takisto ako člen bankovej skupiny Intesa Sanpaolo sa zameriava na financovanie ESG projektov.

V médiách sa k problematike ESG najčastejšie vyjadruje generálna riaditeľka a predsedníčka predstavenstva AURES Holdings Karolína Topolová. Topolová informovala najmä o tom, že skupina významne rozšírila svoje ESG aktivity, venovala sa pomoci Ukrajine a iniciovala založenie Detskej dopravnej nadácie na Slovensku. Okrem toho,plánuje AURES Holdings znížiť emisie výfukových plynov pri predaných vozidlách do roku 2025 v porovnaní s rokom 2018 o 40 %. K ESG aktivitám sa často vyjadrujú aj CSR špecialistka BILLA Jana Gregorovičová, generálny riaditeľ VÚB banky Alexander Resch či šéf produktov 365.bank Tomáš Barbarič.

Analýza bola spracovaná z mediálneho archívu Newton Media. Do analýzy boli zahrnuté všetky printové zdroje, online zdroje, televízie a rozhlas. Sledovali sme obdobie od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022. Dáta boli zhromaždené na základe týchto kľúčových slov: ESG, udržateľná firma, udržateľný podnik, udržateľné podnikanie, etické podnikanie, uvedomelé podnikanie, spoločenská zodpovednosť firiem. Analyzovali sa len články týkajúce sa ESG aktivít na slovenskom trhu.

Čítajte tiež

Infografiky

Top analytici za mesiac marec

Pozreli sme sa na to, ktorí slovenskí analytici sa v marci najčastejšie vyjadrovali v médiách. Tieto osobnosti sme rozdelili do piatich kategórií podľa segmentov, ktorým sa odborne

Infografiky

Top analytici za mesiac február

Pozreli sme sa na to, ktorí slovenskí analytici sa vo februári najčastejšie vyjadrovali v médiách. Tieto osobnosti sme rozdelili do piatich kategórií podľa segmentov, ktorým sa

Poďme na to!